GİZLİ MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ

Trio Araştırma ve Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti., The Mystery Shopping Providers Association Europe’un üyesidir. Gizli Müşteri endüstrisini tüm dünyada güçlendirmek üzere kurulan MSPA’nın amacı, uluslararası platformda Gizli Müşteri hizmetlerinin kabul görmesini sağlamak; bu hizmetlerin performansını, bilinirliğini ve kullanımını artırmaktır.

Birliğin temel amacı mevcut standartların korunmasını sağlamaktır. Gizli Müşteri hizmetlerinin kullanımını teşvik etmek, değerini ve itibarını artırmak için hem iş çevreleri, hem de genel kamuoyunun bu hizmetler hakkında doğru bilgilendirilmesi ve geçerli yasa, yönetmelik ve kurallarla uyum içinde olunması önem taşımaktadır.
MSPA, sektördeki doğru uygulamaları teşvik etmek için kamunun ve müşterilerin çıkarlarını korumak amacıyla, gerek üyelerinin gerekse Gizli Müşterilerin dürüstlük, profesyonellik, hakkaniyet ve gizlilik ilkelerine uymalarını talep etmektedir.

MSPA tarafından kabul edilen Gizli Müşteri Mesleki Standartlar Şartnamesi’ne göre tüm Gizli Müşteriler aşağıdaki ilkelere uyacaklarını kabul ederler:


Bunlara ek olarak, Trio Araştırma ve Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti.’nin projelerinde görev alacak tüm Gizli Müşteriler, aşağıda detaylandırılan ve MSPA tarafından onaylanan Etik Davranış Kuralları’na uyacaklarını beyan ve taahhüt ederler:

Trio Araştırma ve Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti.’nde Gizli Müşteri olarak üstlendiğim görevlerde;

Bu belgeyi onaylayarak, bu sözleşme çerçevesinde detaylandırılan dürüstlük, profesyonellik, hakkaniyet ve gizlilik ilkelerini okuduğumu, anladığımı ve uygulamayı kabul ettiğimi, sözleşmeyi ihlal eden herhangi bir davranışta bulunduğum takdirde Trio’dan hiçbir alacak talep etmeyeceğimi kabul ederim.

Kullanım şartlarını okudum, anladım, kabul ediyorum.